KURS BUSINESS ENGLISH -50%Podaruj sobie prezent na Mikołaja. Oferta tylko do niedzieli.Sprawdź

"behind the eyes" — Słownik kolokacji angielskich

behind the eyes kolokacja
Popularniejsza odmiana: behind one's eyes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): za oczami
  1. behind przyimek + eye rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    If you could get behind their eyes, were they different too?

    Podobne kolokacje: