"behavioral approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście związane z zachowaniem
  1. behavioral przymiotnik + approach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    However, all residential programs are consistent in using a cognitive behavioral approach, which emphasizes planning for community re-entry.

podobne do "behavioral approach" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "behavioral approach" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik