"behave in ways" — Słownik kolokacji angielskich

behave in ways kolokacja
Popularniejsza odmiana: behave in a way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachowaj się w drogach
  1. behave czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Mark had never seen the old man behave in such a way before.

    Podobne kolokacje: