"begin with the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zacznij się od pory roku
  1. begin czasownik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The table begins with the first season of the Top League, 2003-04.

powered by  eTutor logo