"begin during the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zacznij podczas pory roku
  1. begin czasownik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The band's tradition of playing at Michigan football games began during the 1897 season.

powered by  eTutor logo