"before Easter" — Słownik kolokacji angielskich

before Easter kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przed Wielkanocą
  1. before przyimek + Easter rzeczownik
    Silna kolokacja

    One night, right before Easter, he was ready to end his misery.

    Podobne kolokacje: