KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"become vital" — Słownik kolokacji angielskich

become vital kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stój się istotny
  1. become czasownik + vital przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    As a result, sound financial management has suddenly become vital to the survival of many companies.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo