"beach landing" — Słownik kolokacji angielskich

beach landing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lądowanie na plaży
  1. beach rzeczownik + landing rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They are equipped with a bow ramp that allows beach landings.

    Podobne kolokacje: