"basic thing" — Słownik kolokacji angielskich

basic thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podstawowa rzecz
  1. basic przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "The very basic thing you must do is to see the child."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo