"barely broken" — Słownik kolokacji angielskich

barely broken kolokacja
Popularniejsza odmiana: barely break
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skąpo rozbity
  1. break czasownik + barely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Most of them barely broke even, but that wasn't the point.

    Podobne kolokacje: