"barely break" — Słownik kolokacji angielskich

barely break kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ledwie rozbij
  1. break czasownik + barely przysłówek
    Silna kolokacja

    Most of them barely broke even, but that wasn't the point.

    Podobne kolokacje: