"bar companies" — Słownik kolokacji angielskich

bar companies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółki baru
  1. bar czasownik + company rzeczownik
    Silna kolokacja

    The bill would also bar companies from increasing benefits at all if their plans are very weak.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo