"band to release" — Słownik kolokacji angielskich

band to release kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zespół do zwolnienia
  1. release czasownik + band rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The success of the album led to Slagel wanting the band to release a new record and an extended play.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo