"awkward time" — Słownik kolokacji angielskich

awkward time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezgrabny czas
  1. awkward przymiotnik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The research comes at an awkward time for the coalition.

    Podobne kolokacje: