"away from one's post" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z dala od czyjś poczta
  1. away przyimek + post rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "General," he said without turning away from his post, "I think you should look at this."

    Podobne kolokacje: