"avoid words" — Słownik kolokacji angielskich

avoid words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uniknij słów
  1. avoid czasownik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She also avoided words with "too much association".

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo