"avoid use" — Słownik kolokacji angielskich

avoid use kolokacja
Popularniejsza odmiana: avoid the use
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uniknij wykorzystania
  1. avoid czasownik + use rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    You need to avoid heavy use of your hand for up to 3 months.

    Podobne kolokacje: