"authority uses" — Słownik kolokacji angielskich

authority uses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): władza używa
  1. authority rzeczownik + use czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    It was the second time in three days that the authorities have used force to control rising labor unrest.

    Podobne kolokacje: