"authority tightens" — Słownik kolokacji angielskich

authority tightens kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): władza dociska
  1. authority rzeczownik + tighten czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Our chances increase every time the authorities tighten their grip.

    Podobne kolokacje: