"authority tends" — Słownik kolokacji angielskich

authority tends kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): władza skłania się
  1. authority rzeczownik + tend czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    People tend to side with authority, and authority tends to protect its own power.

    Podobne kolokacje: