"authority suppresses" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): władza powstrzymuje
  1. authority rzeczownik + suppress czasownik
    Luźna kolokacja

    But now, students and faculty say, the authorities have suppressed the school's vitality.

    Podobne kolokacje: