"authority realizes" — Słownik kolokacji angielskich

authority realizes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): władza realizuje
  1. authority rzeczownik + realize czasownik
    Luźna kolokacja

    By this point, the authorities realize a serial killer is running amok.

    Podobne kolokacje: