"authority objects" — Słownik kolokacji angielskich

authority objects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedmioty władzy
  1. authority rzeczownik + object czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This time, the authority did not object.

    Podobne kolokacje: