"authority neglects" — Słownik kolokacji angielskich

authority neglects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): władza zaniedbuje
  1. authority rzeczownik + neglect czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    On March 25, the inquiry concluded that while the fire had been caused by a stray cigarette, the religious educational authorities responsible for the school had neglected the safety of the pupils.

    Podobne kolokacje: