"authority lies" — Słownik kolokacji angielskich

authority lies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): władza kłamie
  1. authority rzeczownik + lie czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The fences are guarded by military police, and the final authority over the refugees lies with the immigration service.

    Podobne kolokacje: