Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"authority interviews" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wywiady władzy
  1. authority rzeczownik + interview czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The authorities interviewed 33 current and former female inmates, said the county district attorney, Jeanine F. Pirro.