"authority intends" — Słownik kolokacji angielskich

authority intends kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): władza ma zamiar
  1. authority rzeczownik + intend czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    If militias had not withdrawn by 20 December, the authorities and members of the public intended to close the whole city to traffic.

    Podobne kolokacje: