"authority implements" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): władza wprowadza w życie
  1. authority rzeczownik + implement czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The national authorities did not implement a nationwide policy but left it up to the individual states.

    Podobne kolokacje: