"authority expands" — Słownik kolokacji angielskich

authority expands kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): władza rozwija
  1. authority rzeczownik + expand czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The authority of the local daimyo greatly expanded from its Kamakura times.

    Podobne kolokacje: