"authority exercises" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ćwiczenia władzy
  1. authority rzeczownik + exercise czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The authority, 'a body of people acting as trustees for the public interest', does not however exercise executive control over broadcasting.

    Podobne kolokacje: