"authority executes" — Słownik kolokacji angielskich

authority executes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): władza spełnia
  1. authority rzeczownik + execute czasownik
    Luźna kolokacja

    The report asserted that at the end of 1987, Iraqi authorities executed 17 people younger than 18, with the youngest 14.

    Podobne kolokacje: