"authority cuts" — Słownik kolokacji angielskich

authority cuts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cięcia władzy
  1. authority rzeczownik + cut czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The authorities, who are short of money, have cut a deal with the private sector.

    Podobne kolokacje: