"authority awards" — Słownik kolokacji angielskich

authority awards kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagrody władzy
  1. authority rzeczownik + award czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    With those two bidders out, the authority awarded Silverite the contract.

    Podobne kolokacje: