"authority appointed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): władza wyznaczyła
  1. appoint czasownik + authority rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In law, a special master is an authority appointed by a judge to make sure that judicial orders are actually followed.

    Podobne kolokacje: