"authority appears" — Słownik kolokacji angielskich

authority appears kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): władza pojawia się
  1. authority rzeczownik + appear czasownik
    Zwykła kolokacja

    The table of authorities has the page number or numbers on which each authority appears.

    Podobne kolokacje: