"authority allocates" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): władza przydziela
  1. authority rzeczownik + allocate czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was enlarged several times, and the Communist authorities allocated most of its cells to the Secret Police.

    Podobne kolokacje: