"attack for the time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): atak przez czas
  1. attack czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Alexandria was attacked for the first time on 7 July, with 11 machines.

    Podobne kolokacje:

podobne do "attack for the time" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "attack for the time" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik