"arrive in time" — Słownik kolokacji angielskich

arrive in time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przybądź na czas
  1. arrive czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    When I arrived here in this day and time, he was waiting for me.

    Podobne kolokacje: