"architecture book" — Słownik kolokacji angielskich

architecture book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka architektury
  1. architecture rzeczownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And how often do airports show up in the architecture books?