"appropriate approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiednie podejście
  1. appropriate przymiotnik + approach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The appropriate approach to this problem is to find what's the best, most effective course for overturning this law.