"approach suggests" — Słownik kolokacji angielskich

approach suggests kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście wskazuje
  1. approach rzeczownik + suggest czasownik
    Luźna kolokacja

    His approach to American commercialism suggests he might have been intrigued by the show.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo