"approach entails" — Słownik kolokacji angielskich

approach entails kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście wiąże się
  1. approach rzeczownik + entail czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However, this approach often entails financial and/or technical difficulties.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo