ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"approach contradicts" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadejście przeczy
  1. approach rzeczownik + contradict czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Spock's approach contradicts Ferber's in every way.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo