"appointed by officials" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mianowany przez urzędników
  1. official rzeczownik + appoint czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Bureau's officials have not appointed me to that task.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo