Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"annual season" — Słownik kolokacji angielskich

annual season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): doroczna pora roku
  1. annual przymiotnik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The company presented three fully staged opera productions during an annual season.