"angry eye" — Słownik kolokacji angielskich

angry eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): złe oko
  1. angry przymiotnik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I didn't try pulling away from him, but just looked up into those dark, angry eyes.

    Podobne kolokacje: