"ambitny projekt" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ambitny projekt" po polsku — Słownik angielsko-polski

ambitny projekt

rzeczownik
 1. ambitious project  

"ambitny projekt" — Słownik kolokacji angielskich

ambitious project kolokacja
 1. ambitious przymiotnik + project rzeczownik = ambitny projekt
  Bardzo silna kolokacja

  Two other companies have similar but less ambitious projects under way.

ambitious design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ambitny projekt
 1. ambitious przymiotnik + design rzeczownik
  Luźna kolokacja

  Other lawmakers have less ambitious designs on the 1991 budget.