"ambitious" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ambitious przymiotnik

ambitious + rzeczownik
Kolokacji: 119
ambitious plan • ambitious project • ambitious program • ambitious goal • ambitious effort • ambitious man • ambitious agenda • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
2. ambitious project = ambitny projekt ambitious project
3. ambitious program = ambitny program ambitious program
4. ambitious goal = ambitny cel ambitious goal
5. ambitious effort = ambitny wysiłek ambitious effort
6. ambitious man = ambitny człowiek ambitious man
7. ambitious agenda = ambitny program ambitious agenda
8. ambitious work = ambitna praca ambitious work
9. ambitious attempt = ambitna próba ambitious attempt
10. ambitious woman = ambitna kobieta ambitious woman
11. ambitious undertaking = ambitne przedsięwzięcie ambitious undertaking
12. ambitious proposal = ambitna propozycja ambitious proposal
13. ambitious campaign = ambitna kampania ambitious campaign
16. ambitious novel = ambitna powieść ambitious novel
17. ambitious scheme = ambitny plan ambitious scheme
czasownik + ambitious
Kolokacji: 4
grow ambitious • sound ambitious • feel ambitious • become ambitious
przysłówek + ambitious
Kolokacji: 33
most ambitious • overly ambitious • highly ambitious • politically ambitious • hugely ambitious • ...
ambitious + przyimek
Kolokacji: 4
ambitious in • ambitious for • ambitious of • ambitious with

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.