"alternative setting" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): alternatywne ustawienie
  1. alternative przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Those classified as nonviolent in certain cases could serve their sentences in an alternative setting.