"alter one's approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmieniać czyjś podejście
  1. alter czasownik + approach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Marriage also has altered his approach to football, he conceded.